Artykuły

Odrestaurowanie budynku Kamery pruskiej w Płocku

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 15 – I etap realizacji zadania  dla Przedsiębiorstwa Budowlanego Ekoinbud Sp. z o.o.