Kontakt

Mitor Sp. z o.o.

Śleszyn ul. Kasztanowa 7

99-321 Żychlin

tel/fax 24 285 31 60

e-mail:biuro@mitor.pl

Odrestaurowanie budynku Kamery pruskiej w Płocku

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 15 – I etap realizacji zadania  dla Przedsiębiorstwa Budowlanego Ekoinbud Sp. z o.o.